Hoşgeldiniz:
İstanbul:0216 467 77 37 Ankara:0312 467 84 42

Terapi Tekniklerimiz

Terapi Tekniklerimiz

Yeni Doğuş Terapi Tekniği;

Serebral Paralizi ve diğer fonksiyonel hareket kaybı bozukluklarına yönelik nörofasilitasyon tekniklerini içeren bir  terapi yaklaşımıdır. Ayrıca her çocuğa özel olarak planlanan egzersiz programlarının Düğme Tekniği ile birlikte uygulanmasından oluşan nörofizyolojik bir yaklaşımdır. Normal gelişimi ve normal hareket paternlerini etkileyen tüm nörolojik,metabolik hastalıklar,genetik bozukluklar ( Down Sendromu, CatCry gibi ) travma sonrası problemler ile kas hastalıkları için endikasyonu olan metodları içermektedir.

Rehabilitasyon programı çocuğun bulunduğu aşama çocuğa özel farklılıklar dikkate alınarak uygulanır.Hareketlerin kısmi yada sonuca en yakın şekilde normalleşmesi, kasların kuvvetlendirilmesi, beynin fonksiyonlarıyla ilgili kısımlarının uyarılması ile plastisite etkisi  yaratılması, patolojik refleks ve hareketlerin azaltılması ve normale yakın hareket paternlerinin oluşturulması Yeni Doğuş teknikleri ile mümkün olmaktadır.

 

Yeni Doğuş Terapi Tekniklerinin Etkileri

 • Tonusu artmış veya azalmış kasın aktif harekete katılımını sağlamak
 • Baş, gövde, kollar ve bacaklardaki patolojik hareket ve pozisyonların azaltılması
 • Dönme, sürünme, emekleme, oturma ve yürüme gibi fonksiyonel hareket aşamalarının her birinin yeniden yaratılması ve geliştirilmesi
 • Kas kısalıklarının ve kontraktürlerin engellenmesi veya azaltılması
 • Her bir kas grubunun kuvvetlendirilmesi
 • Vücudumuzdaki vestibüler sistemin uyarılması ile statik - dinamik dengenin geliştirilmesi ve denge reaksiyonlarının arttırılması
 • İnce motor hareketlerin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Botoks ve cerrahi uygulamalar sonrasında çocuğu maksimum düzgünlük ve fonksiyon seviyesine ulaştırması
 • Postürün düzeltilmesi
 • Dolaşım, solunum sistemlerinin desteklenmesi, performansın artırılması
 • Koordinasyonun geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması