Duyu Bütünleme

Çevremizle (sosyal-fiziksel) etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir şekilde kullanabilmemizi sağlamak için ; vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.

Bilinen 5 duyumuz vardır (koku , tat, dokunma, görme, duyma). Bunların yanında vestibüler ve proprioseptif duyularımız bulunmaktadır. Vestibular duyumuz bize denge ve vücudumuzun alan içindeki yerini kavramamız konusunda bilgi verir, proprioseptif duyu bize görsel alanımız dışındaki vücut parçalarımızın pozisyonu hakkında bilgi sağlar.

Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar, motor planlama ve aktiviteleri normal olarak açığa çıkarmada zorluk yaşarlar. Bu çocuklarda erken dönemde ağlama, emme problemi, dokunmada hassasiyet, motor gerilik, konuşmada gecikme, sürekli düşme, bozuk yürüme, beceriksiz davranışlar, seslere aşırı yada az duyarlılık görülebilir.Hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, davranış problemleri, koordinasyon problemleri olan çocuklar da duyu bütünleme açısından değerlendirilmelidir.

Duyu bütünlüğü terapisinin amacı ; dokunma , derin duyu, vestibülar, işitsel ve görsel duyuları uyararak , duyuların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Merkezimizde duyu bütünleme terapisi, özel bir ünitede; konusunda yetkin uzmanlar tarafından Yeni Doğuş Terapi Teknikleri ile birlikte uygulanmaktadır.