Responsive image
Yeni Doğuş Çözüm Ortaklığı

YENİ DOĞUŞ  ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLABİLİR

33 yıldır Türkiye’de bedensel engelli çocuklara (serebral palsi, spina bifida, ortopedik engel, mental motor retardasyon, down sendromu ve diğer sendromlar vs.) fizyoterapi ve eğitim desteği veren YENİ DOĞUŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon  Merkezi,  bu alanın lider kuruluşudur.

Bu süre içinde Türkiye’den ve başka ülkelerden merkezlerimize gelen yüzlerce çocuk ve ailesine binlerce seans  rehabilitasyon  hizmeti verilmiştir. Yeni Doğuş bu sayede ülkemizde çok az bilinen ve eksik olan bedensel engelli çocukların rehabilitasyonunun   gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Merkezlerimizde (Ankara,İstanbul) rehabilitasyon görmüş yüzlerce aile ve Yeni Doğuş tekniklerini öğrenmiş onlarca uzman, halen bizimle işbirliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye'de bu alandaki yetkin çocuk nörologları, ortopedistler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, çocuk sağlığı uzmanları, psikologlar ve eğitimciler ile birlikte multidisipliner çalışmalarımız sürmektedir. Ancak son yıllarda Türkiye’nin  il ve ilçelerinde 2000 civarında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açılmış, o il ya da ilçedeki çocuklar bu merkezlere devam ederek rehabilitasyon hizmetlerini oradaki merkezlerden  almaya başlamışlardır.

Bilinmesi gereken en önemli husus; bu çocukların fizyoterapi ve eğitimlerinde iyi niyetli ancak yetersiz uygulamalar ileride çocuklarda çok büyük ortopedik operasyonlara, yaşam kalitesinin düşmesine, ailenin sosyal hayattan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu sorunları son yıllarda artan bir şekilde gözlemlemekteyiz. Ayrıca ailelerin büyük şehirlere ulaşıp kapsamlı bir rehabilitasyon hizmeti alma imkanı ekonomik zorluklar nedeniyle neredeyse imkansız hale gelmiştir.

AMACIMIZ:

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan yeni mezun ya da çalışmakta olan meslek elemanlarına 33 yıllık bilgi ve deneyimlerimizi aktarıp onları daha donanımlı hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de fizyoterapi alanında gelişmeye ihtiyaç duyan ve ailelerine daha kapsamlı fizyoterapi, eğitim, psikolojik destek sunmak isteyen tüm merkezlere, belirli periyotlarda bulundukları yere uzman kadromuzdan deneyimli fizyoterapist, eğitimci, psikolog göndererek en az 3 en fazla 5 günlük çözüm ortaklığı hizmeti vermektir.

  BU ÇÖZÜM ORTAKLIĞI HİZMETİ İÇİNDE ;

 1. Uzmanlarımız çocuklar ile birebir seansa girecektir.
 2. Bu seanslarda çocuğun fizyoterapisti ile fikir alış verişinde bulunulacaktır.
 3. Egzersiz programları çocuğun fizyoterapisti ile birlikte hazırlanacaktır.
 4. Ortopedik müdahale, botoks ya da cihaz konularında karşılıklı görüş alış verişi sonucu uygun doktorlar ve cihaz atölyelerine çocuk ve ailesi yönlendirilecektir.
 5. Fizyoterapistler Matrix Ritm Terapi ve Duyu Bütünleme Terapisi hakkında bilgilendirilecek, bu konular hakkında gerekirse seminer ve kurs verilecektir.
 6. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin donanımı hakkında bilgiler verilecek, eksik materyallerin temini için yönlendirme yapılacaktır.
 7. Uzman psikologlarımız tarafından ebeveyn, uzmanlar ve yardımcı personele, “Engeli Kabullenme Süreci, Duygu Yönetimi, Çocuklarla Etkili İletişim ve Davranış Kontrolü” hakkında 3 saatlik bir seminer verilecektir.
 8. Bu çözüm ortaklığı hizmeti belirli periyotlarda (4 ya da 6 ay) tekrarlanacaktır. Bu sayede merkezdeki çocukların gelişimleri izlenecek, ona göre egzersiz programına yeni ekleme ve çıkarmalar yapılacaktır.
 9. Çözüm Ortaklığı Hizmeti karşılığında gidilen merkez YENİ DOĞUŞ’ un çözüm ortağı olacak ve YENİ DOĞUŞ’ un tüm reklamlarında ve web sitesinde çözüm ortağı olarak ilan edilecektir.
 10. Çözüm ortaklığı hizmeti alan merkez, YENİ DOĞUŞ' la olan bu çözüm birlikteliğini kendi web sayfasında ya da istediği platformda ilan edebilecektir.
 11. Bu hizmetler karşılığında çözüm ortağımız olacak Özel Eğitim ve  Rehabilitasyon Merkezinden, uzmanlarımızın yol ve konaklama giderleri dışında  bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak verilen bireysel eğitim seansları için veliden değerlendirme ücreti istenebilecektir.

“YENİ DOĞUŞ’LA ÇÖZÜM ORTAKLIĞINA varım” diyen merkezler www.yenidogus.com ya da Yeni Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi facebook sayfamızdan www.facebook.com/yenidogus bize ulaşabilir ve iletişim kurabilirler.