Responsive image
Eğitim

Bedensel engelin yanında özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın var olan beceri düzeyini belirleyebilmek ve becerilerini performansları düzeyinde genişletebilmek amacıyla hizmet vermektedir.

Merkezimize randevu alarak başvuru yapan ailelerimizle öngörüşme yapılarak çocuğumuzun eğitimsel ve gelişimsel değerlendirmeleri yapılmaktadır.

 Yapılan Çalışmalar 

 • Gelişimsel ve eğitimsel değerlendirme
 • Erken çocukluk dönemi eğitimi
 • Okul öncesi eğitim
 • Okuma – yazma öğretimi
 • Dil konuşma ve alternatif iletişim becerileri
 • Artikülasyon çalışmaları
 • Pare (Plansız Anı Resimleme) Yönetimi
 • Bilgisayar destekli konuşma eğitimi (Speech Viever II)
 • Özbakım / kişisel bakım becerileri
 • Günlük yaşam becerileri
 • Sosyal beceri öğretimi
 • Aile eğitimi

Çalışılan Tanı Grupları

 • Mental Motor Retardasyon
 • Serebral Palsy
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • DEHB
 • Epilepsi
 • Sendromlar (Down, Catcry, West, Dany Walker…) 

Uygulanan Yöntem ve Teknikler

 • Uygulamalı Davranış Analizi
 • TEACCH
 • PECS
 • Duyusal Entegrasyon