Responsive image
Paket Rehabilitasyon Programları

Merkezlerimizde, yurt içi ve yurt dışından gelen Türk ve yabancı uyruklu çocuklar da rehabilitasyon programına alınmaktadır. Gelen ailelerimiz periyodik olarak merkezlerimizde; 1 haftalık, 2 haftalık yada 1 aylık paket rehabilitasyon programlarından faydalanmaktadır. Fizyoterapi ve eğitim programlarında uygulanan çalışmalar sonucu, çocuklarımızda elde edilen gelişmeler kişisel dosyalarına yazılı, fotoğraf ve kamera görüntüsü olarak kaydedilmektedir. Elde edilen gelişmeler çocuğu takip eden doktorlar ile periyodik aralıklarla paylaşılmaktadır. Her çalışma saati ile ilgili olarak aileler sürekli olarak bilgilendirilmekte,  çalışmalara dahil edilerek eve yönelik eğitim programları ile aile desteği sağlanmaktadır. Şehir dışından gelen ailelerimizin konaklayabilecekleri uygun yerler konusunda yardımcı olunmaktadır.